יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית המת"י שלנו יוזמות ופעילויות
קורסים להתפתחות מקצועית חינוך לשוני מתמטיקה הגיל הרך
 
קרא עוד...
 
 
 
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
פעילות לוח מפעיל: הרכב המספר, התאמת כמות למספר, מנייה, פעולת חיבור.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תבנית חשבונית גדול/קטן
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
אורח חיים בריא   |  דגמים   |  מוקדי משחק   |  תכנים   |  כרטיסי ניווט   |  מתכונים   |  טפסים ומנהלות   |  אקלים
חומרי למידה
שילוב
תקשוב
תלמידים מאתגרים
מידע להורים
למידה בשעת חירום
אופק חדש
יוזמות ופעילויות
ASD-אוטיזם
הגיל הרך
חיים בספר